LidmaatschapHet lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt stilzwijgend met telkens één jaar verlengd.
Onze vereniging kent twee soorten leden, te weten: jeugdleden; meisjes en jongens tot 18 jaar en seniorleden; dames en heren van 18 jaar en ouder. De contributie bedraagt met ingang van 2020 voor jeugdleden (tot 18 jaar) € 25,00 per
jaar en voor seniorleden (vanaf 18 jaar) € 95,00 per jaar De contributie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Zijn er meer dan twee personen uit één huishouding lid van de vereniging, dan geldt er
een korting voor het derde lid van 10% en voor het vierde lid een korting van 20%. De contributie-inning verloopt via een nota.
Het lidmaatschap geeft recht op:
– een persoonlijke KNLTB-pas met veel extra’s
– toegang tot algemene ledenvergaderingen
– gratis spelen op vrije banen
– een sleutel van de kleedruimte (€ 10,00 borg)
– deelname aan clubkampioenschappen
– deelname aan recreatieve toernooien
– deelname aan wedstrijdtoernooien
– deelname aan competitiewedstrijden
– deelname aan tennislessen in clubverband
– deelname aan speciale jeugdactiviteiten
Van de seniorleden wordt verwacht dat zij minimaal eens per jaar een kantinedienst voor hun rekening nemen. Meer vrijwilligerswerk wordt bijzonder op prijs gesteld. U kunt zich hiervoor aanmelden via het vrijwilligersformulier. Verder
rekent het bestuur van de vereniging erop dat alle leden het baanreglement op het tennispark respecteren en opvolgen.
Sleutel
Leden kunnen tegen betaling van € 10,00 euro borg een sleutel halen bij de penningmeester Anita Nikolaas (tel 0516-422872 of per e-mail aewnikolaas@planet.nl). Deze sleutel geeft toegang tot het tenniscomplex en de kleedkamers.
Mutaties en opzeggen lidmaatschap
Wanneer u het lidmaatschap wilt beëindigen, dient u zich voor 1 december schriftelijk bij de penningmeester af te melden. Opgave van wijzigingen in de persoonlijke gegevens, zoals die in de ledenadministratie zijn opgenomen moeten
ook bij de penningmeester gemeld worden (penningmeester Martijn v.d. Vijver, tel. 06-29434212 of penningmeester@tvdehichte.nl
Ledenadministratie KNLTB
(voor aanvragen nieuwe tennispasjes)
Johan Boonstra, tel. 06-30597530 of een mail naar: secretaris@tvdehichte.nl