Baanregelement

Op het park gelden algemene fatsoensnormen, waaraan een ieder zich moet houden. Hieronder staan de regels vermeld:

1.  De banen alleen betreden met sportkleding en schone tennisschoenen. Het is raadzaam om te spelen met tennisschoenen met een gladde of licht geprofileerde (hard court) zool.

2.  Het is ten strengste verboden om de banen te betreden met andere schoenen dan tennisschoenen, schoenen met zwarte zolen of schoenen met noppen.

3.  Het is ten strengste verboden om te roken op de banen.

4.  Kauwgom mag niet in contact komen met de baan.

5.  Jeugdleden onder de onder de 12 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een seniorlid.

6.  Op woensdagmiddagen van 13.00 tot 18.00 uur hebben jeugdleden voorrang op de seniorleden.

7.  ’s Avonds na 20.00 uur hebben de seniorleden voorrang op de jeugdleden.

8.  Alle leden zijn verplicht persoonlijk de pasjes op de juiste tijd en baan te hangen.

9.  Tijdens de speelperiode (45 min.) mogen de pasjes niet worden verhangen.

10. Als men geen pasje heeft opgehangen, kan men bij volledige bezetting van de betreffende baan worden afgezet.

11. Bij wachten is dubbelspelen verplicht.

12. Bij het verlaten van de banen en de oefenkooi de deur dicht doen.

13. De verlichting op de banen is voor alle leden beschikbaar.

14. Bij eventuele beschadiging van het complex dit direct aan het bestuur melden.

15. Iedereen is verplicht de banen in goede staat achter te laten.

16. Mocht er om één of andere reden geen les zijn, dan hebben de mensen die dat uur les hebben voorrang om te tennissen.

17. Sleutels zijn alleen voor eigen gebruik. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de sleutel bij de penningmeester ingeleverd te worden. U krijgt dan uw borggeld terug.

 

Voor introducés gelden dezelfde regels als voor de eigen leden. ’s Avonds vanaf 18.00 uur mogen er geen introducés op de banen tennissen. Voor mensen uit Haulerwijk, Waskemeer, Haule en Donkerbroek gelden deze regels niet, zij kunnen lid worden van onze vereniging. Bovenstaande regels, behalve regel 6, 7 en 8, gelden tevens voor de oefenkooi.

Bij overtreding van bovenstaande regels zal het bestuur u hierover aanspreken. Elk aanwezig lid is bevoegd u aan te spreken op overtredingen van het baanreglement.